Author Topic: Deutsch lenen  (Read 7545 times)

Nunny

  • Guest
Deutsch lenen
« on: October 28, 2006, 11:30:46 AM »
บทที่ 7  
 
คำศัพท์และประโยคเยอรมันในชีวิตประจำวัน  
 
“ครูต้อมคะ หนูจะเรียนภาษาเยอรมันอย่างไรจึงจะเก่งคะ” ครูต้อมขอแนะนำให้หมั่นทำแบบฝึกหัด ทำความเข้าใจกับหลักภาษาเยอรมัน และที่สำคัญ ต้องนำไปใช้ด้วย  
 
การนำไปใช้หมายถึง  
 
1) ฝึกพูด 2) ฝึกอ่าน 3) ฝึกฟัง 4) ฝึกเขียน  
 
1) ฝึกพูด ก็เหมือนกับเด็กเล็กที่กำลังฝึกพูด ซึ่งคนในครอบครัวควรคอยแนะนำให้ใช้คำศัพท์ สำนวน การสร้างประโยค และการออกเสียง หากพูดไม่ถูกต้อง ก็ควรช่วยแก้ไขให้  
 
2) ฝึกอ่าน จะเป็นกำลังเสริมความเข้าใจและเสริมการใช้ทักษะในการพูดให้ดีขึ้น  
 
3) ฝึกฟัง ฟังให้ดีและพยายามทำออกเสียงตาม  
 
4) ฝึกเขียน การเขียนหรือลอกคำศัพท์และประโยคเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้จดจำคำต่างๆได้ดี โดยเฉพาะ อย่างยิ่งผู้ที่ไม่รู้จักอักษรโรมัน (a,b,c...) มาก่อน วิธีเรียนแบบหัดเขียนและลอกคำจะช่วยให้จดจำตัวอักษรได้เร็วขึ้น  
 
มาเริ่มฝึกกันเลยนะคะ ในบทที่ 7 นี้ครูต้อมจะขอแนะนำคำศัพท์และประโยคที่เราจะนำไปใช้ในบ้านและครอบครัว  
 
ก) ครอบครัว (เรียงตามอักษรนำ)  
 
der Stammbaum ต้นตระ*ล  
 
der Bruder พี่ชาย หรือ น้องชาย  
 
der Ehemann สามี  
 
die Ehefrau ภรรยา  
 
die Eltern บิดาและมารดา  
 
der Enkel หลานชาย (ลูกชายของลูกสาวหรือลูกชาย)  
 
die Enkelin หลานสาว (ลูกสาวของลูกสาวหรือลูกชาย)  
 
die Geschwister พี่น้อง  
 
die Großmutter(Oma) ย่า หรือ ยาย  
 
der Großvater (Opa) ปู่ หรือ ตา  
 
die Mutter แม่  
 
der Neffe หลานชาย  
 
(ลูกชายของพี่สาว น้องสาว พี่ชาย หรือน้องชาย)  
 
die Nichte หลานสาว (ลูกสาวของพี่สาว น้องสาว พี่ชาย หรือน้องชาย)  
 
der Onkel ลุง น้าผู้ชาย อาผู้ชาย  
 
der Schwager พี่เขย หรือ น้องเขย  
 
dieSchwägerin พี่สะใภ้ หรือ น้องสะใภ้  
 
die Schwiegermutter แม่ของสามีหรือภรรยา  
 
der Schwiegervater พ่อของสามีหรือภรรยา  
 
die Schwiegereltern พ่อแม่สามี/ภรรยา  
 
die Schwester พี่สาว หรือน้องสาว  
 
der Sohn ลูกชาย  
 
die Stiefmutter แม่เลี้ยง  
 
der Stiefvater พ่อเลี้ยง  
 
die Tante ป้า น้าผู้หญิง อาผู้หญิง  
 
die Tochter ลูกสาว  
 
der Vater พ่อ  
 
der Vetter ญาติผู้ชาย หรือจะเรียกว่า Cousin ก็ได้  
 
die Kusine ญาติผู้หญิง หรือจะเขียนว่า Cousine ก็ได้  
 
การสร้างประโยคเยอรมัน
 
ประโยคที่ถูกต้องจะทำให้การสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจดีขึ้นต้องประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดง  
 
ภาคประธานของประโยคหมายถึงผู้กระทำเรียกว่า Subjekt ( Nominativ) หรือรู้จักทั่วๆ ไปใน โรงรียนประถมศึกษาในประเทศเยอรมนีว่า Wer (ใคร) หรือ Was (อะไร)  
 
ภาคแสดงหมายถึง Verb หรือรู้จักทั่วๆไปในโรงเรียนประถมศึกษาฯว่า Tunwort (คำที่บ่งบอกการกระทำ) และคำที่บ่งบอกการกระทำทุกคำในประโยคจะมีการเปลี่ยนรูปผันตามประธานในประโยค  
 
ประโยคภาษาเยอรมัน  
 
1) ประโยคบอกเล่า ในภาษาเยอรมันเรียกว่า Aussagesatz เช่น  
 
ต.ย. เช่น Mein Mann kocht sehr gut. สามีของฉันทำอาหารได้ดีมาก(อร่อยมาก)  
 
ภาคประธาน + ภาคแสดง + ส่วนขยาย  
 
Mein Mann + kocht + sehr gut.  
 
2) ประโยคคำถาม ภาษาเยอรมันเรียกว่า Fragesatz เช่น  
 
Wer kocht gut? ใครทำอาหารได้ดี  
 
โครงสร้างของประโยค  
 
Wer + กริยา + ส่วนขยาย  
 
Wer + kocht + gut?  
 
คำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำที่แสดงการกระทำ(กริยา) การตอบรับจะตอบว่า ja, nein และ doch  
 
โครงสร้างของประโยค  
 
กริยา + ประธาน + ส่วนขยาย  
 
Kocht + dein Mann + gut?
 
Ja, er kocht sehr gut.  
 
3) ประโยคปฏิเสธ  
 
nicht และ kein สำหรับประโยคปฏิเสธ  
 
ควรสร้างประโยคปฏิเสธดังนี้ Ich rufe meine Schwester nicht an. แปลว่า ฉันไม่โทรศัพท์ถึง พี่สาวของฉัน  
 
หลักการสร้างประโยคทั่วๆไปของภาษาเยอรมันนั้น คำกริยาจะต้องจัดอยู่ในตำแหน่งที่สองในประโยค  
 
การใช้ nicht ต่างกับการใช้ kein ตรงที่ว่า kein จะต้องมีคำนามตามทันที เช่น keine Schwester, kein Bruder เป็นต้น  
 
แบบฝึกหัดที่ 1  
 
เขียนประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง  
 
ตัวอย่าง  
 
meine/ das/Brigitte/ Freundin/ ist  
 
Das ist meine Freundin Brigitte.  
 
1. Tina/ Schwester/ Stefan/ ist / die / von  
 
2. Freund/ Stefan/von/ der / Markus/ heißt  
 
3. das/ Eltern/ von/ Stefan/ die/ sind  
 
4. heißt/ wie/ von/ Onkel/ Tina/ der  
 
(aus dem Arbeitsbuch1, Wir, Grundkurs Deutsch fuer junge Lerner, Verlag Klett)  
 
แบบฝึกหัดที่ 2 ตอบคำถามต่อไปนี้  
 
Peter Klein  
 Anja Meier  
   
 Hand Rahner  
 Berta Müller  
 
   
   
   
   
 
Markus Klein  
 Stefan Klein  
 Birgit Rahner  
 Marthe Rahner  
 
 
Anna Klein Max Klein Daniel Klein  
 
ใครเป็นใครบ้าง ใน ต้นตระ*ลนี้(Baumstamm) ทำความเข้าใจ แล้วให้ตอบคำถามข้อ 1 ถึง ข้อ 8  
 
1. Sie ist die Mutter von Birgit Rahner: ........  
 
2. Er ist der Vater von Daniel Klein. ...........  
 
3. Sie ist die Schwester von Martha Rahner. ......  
 
4. Er ist der Opa von Anna Klein. ..................  
 
5. Sie ist die Tante von Daniel Klein. .............  
 
6. Er ist der Bruder von Markus Klein. ...........  
 
7. Er ist der Vater von Martha Rahner. ............  
 
8. Sie ist die Mutter von Stefan Klein. ............  
 
แบบฝึกหัดที่ 3  
 
บอกลักษณะนิสัยโดยใช้คำคุณศัพท์(Wiewort)  
 
nett - น่ารัก/ ใจดี  
 
lustig - ตลก(สนุกสนาน)  
 
sympatisch - สุภาพ/ใจดี  
 
freundlich - เป็นมิตร/ เป็นกันเอง/ใจดี  
 
doof - บ้าบอ/ ไม่น่ารัก  
 
blöd - งี่เง่า/ ไม่เข้าท่า  
 
langweilig - น่าเบื่อหน่าย  
 
streng - เข้มงวด  
 
ตัวอย่าง  
 
Wie ist dein Vater?  
 
Er ist streng.  
 
1. Wie ist deine Mutter?  
 
2. Wie ist dein Bruder?  
 
3. Wie ist deine Tochter?  
 
4. Wie sind deine Eltern?  
 
5. Wie ist dein Schwager?  
 
6. Wie ist dein Großvater?  
 
7. Wie ist deine Großmutter?  
 
8 Wie ist deine Schwägerin?  
 
9. Wie ist deine Tante?  
 
10. Wie ist deine Mutter?  
 
เฉลย แบบฝึกหัดที่ 1
 
1. Berta Müller  
 
2. Stefan Klein  
 
3. Birgit Rahner  
 
4. Peter Klein und Hans Rahner  
 
5. Martha Rahner  
 
6. Stefan Klein  
 
7. Hans Rahner  
 
8. Anja Meier  
 
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2
 
1. Tina ist die Schwester von Stefan.  
 
2. Der Freund von Stefan heißt Markus.  
 
3. Das sind die Eltern von/ Stefan.  
 
4. Wie heißt der Onkel von Tina.  
 


**กระทู้นี้เป็นกระทู้เดิมหมายเลข 0010 ห้อง learning_german (เผื่อใช้ในการค้นหา)**

Offline pall

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1104
    • pallswiss.com
Deutsch lenen
« Reply #1 on: November 01, 2006, 10:16:03 AM »
ขอบคุณมากค่ะคุณNunny

ศักดา

  • Guest
Deutsch lenen
« Reply #2 on: November 12, 2006, 10:57:48 PM »
สวัสดีครับ คุณ Nunny  
ดีครับ ที่โพส์มาให้อ่าน ถ้ามีอะไรดีๆแบบนี้อีก  
อย่าลืมนำมาแบ่งปันกันอีกนะครับ  
 
ขอบคุณครับ

cook

  • Guest
Deutsch lenen
« Reply #3 on: November 14, 2006, 02:47:49 PM »
 เป็นพื้นฐานดีมากเลยค่ะ  อยากเรียนตั้งแต่ต้น  ไม่ทราบว่าบทที่ 1 นี่อยู่ไหนค่ะ  ช่วยตอบที   ตั้งใจอยากเรียนจริงๆ คะ

na

  • Guest
Deutsch lenen
« Reply #4 on: January 12, 2007, 01:16:40 PM »
นาอยากได้ตั้งแต่บทที่๑ถึงบทที่๖ค่ะคุณnunnyพอจะทราบหรือเปล่าค่ะกรุณาช่วยบอกด้วยค่ะ