Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www.pallswiss.com/public_html/boards/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www.pallswiss.com/public_html/boards/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3 สอนการบ้านหนูหน่อยงงจริงๆกับไวยกรณ์เยอรมัน

สอนการบ้านหนูหน่อยงงจริงๆกับไวยกรณ์เยอรมัน

<< < (2/4) > >>

ศักดา:
เติมอีกนิดนะครับ เพื่อความเขาใจ หวังว่าคุณเทวี  
คงจะเข้าใจเกี่ยวกับประโยคและ นำไปใช้ประโยชน์ ได้ไม่มากก็น้อยนะครับ  
 
Aktiv: die Person, die etwas macht, ist wichtig  
ในประโยค Aktiv นี้บุคลหรือประธานที่เป็นผู้กระทำกระทำ สำคัญที่สุด Z.b.  
Der Hausmeister schliesst abend um 9 Uhr die Tür ab.  
ในประโยค Passiv การกระทำจะถูกให้ความคำคัญมากกว่า ผู้กระทำ  
และบ่อยครับที่ ผู้กระทำ(ประธาน) จะตัดออกไปถ้าไม่มีความคัญกับประโยคเช่นดังข้างล่างนี้  
Passiv: Abend um 9 Uhr wird die Tür abgeschlossen.  
และบ่อยครั้งที่ เราไม่สามารถที่ประโยคไม่บอกเพศของประธานก็สามารถ ตัดประธานของประโยคออกไปได้เช่นกัน  
Man baut hier eine neue Strasse (Aktiv)  
Hier wird eine neue Strasse gebaut (Passiv)  
 
แตุ่้ถ้าจำเป็นที่จะต้องแสดงถึงผู้กระทำ เผื่อให้เข้าใจความหมาย ก็จะใช้กฏดังดังข้างล่างนี้่  
เวลาตอบหรือเขียน ประโยค Passiv  
ใช้สองรูปแบบคือ  
Subjetkt genannt werden soll:  
- von bei Person, Institutionen, Naturkräften  
- druch bei Vermittelern, Mitteln, Abstrakta  
Beispiel  
Aktiv: Die Ärztin untersucht den Patienen vor der Operation.  
(Subjetk ประธาน) (Akk. Objetkt, กรรมตรง)  
Passiv: Der Patient wird (von der Ärtin) untersucht.  
Akk, Objekt เปลีื่อยเป็น ประธาน ในประโยค Passiv,  
ประธานเปลี่ยน เป็น กรรมนำหน้าโดยบุพรบท von+ Dativ  
 
Passiv: Die Patient wurde durch eine Operation gerettet:  
durch+ Akkusaktiv  

ศักดา:
เรื่องของเวลา มีดังนี้ครับ  
Präsens ปัจจุบัน  
กริยาช่วย สำคัญๆ  
ich bin habe werde  
du bist hast wirst  
er,sie, es: ist hat  
wir sind  
ihr seid  
sie, Sie sind

Geng! st.gallen :
สวัสดี คุณ เทวีอีกครั้ง  
ผมจะพยาพยามอธิบายง่ายๆ  
มันจะทำให้เราเห็นสิ่งที่ดูแล้วสับสนง่ายกว่าที่เราคิด  
คำว่า werden ความหมายจริงแปลว่า จะ  
ยกตัวอย่าง
 Ich werde essen, Ich werde in die Stadt gehen,
 Du wirdst mich abholen  
นี่คือประโยคหลักที่สื่อความหมายของคำว่า werden หรือ จะ  
เช่นว่า ผมจะไปกินข้าว ฉันจะไปในเมือง หรือ คุณจะมารับฉัน  
ทีนี้มาเข้าประโยครูปแบบที่คุณถาม  
ถ้า werden +กิริยาช่องที่3หรือpartizip perfekt
( เช่นabgeholt ,gegessen,genommen) ในรูปแบบนี้  
คำว่าwerdenจะเปลี่ยนหน้าที่มาเป็นกิริยาช่วย  
คือช่วยแต่งประโยคให้สมบูรณ์ จะไม่มีความหมายว่า จะ อีกต่อไป
 คือคุณ จะต้องมองรูปประโยค  
ถ้าเห็นว่า werden +กิริยาช่องที่สาม เมื่อไหร่  
ให้ลืมคำว่า จะ ได้เลย  
ทีนี้มาเข้าเรื่องว่าถ้าwerden+กิริยาช่องที่สาม จะแปลว่าอะไร  
ผมจะยกตัวอย่างให้เป็นประโยค เช่น  
Ich trinke das Wasser ...ผมดื่มน้ำ  
Das Wasser wird getrunken....น้ำถูกดื่ม  
 
Ich schlage den Mann....ผมต่อยผู้ชาย  
Der Mann wird geschlagen.....ผู้ชายโดนหรือว่าถูกต่อย  
คุณจะเห็นว่าถ้าwerden +ช่องที่3เมื่อไหร่  
จะมีความหมายในนัยที่ว่า ถูก หรือ โดน กระทำในขณะนั้น  
อย่างประโยคที่คุณถามมา  
Das Auto wird abgeholt  
ถ้า คนไทยก้อจะบอกว่า ฉันไปเอารถ  
แต่ฝรั่งพูดกลับ คือรถโดนฉันไปเอา คือเขาพูดได้สองแบบ คือ
 Ich hole Das Auto ab,oder Das Auto wird abgeholt  
หวังว่าคุณคงเข้าใจ เรียนไปที่ละนิดอย่าคิดมากเดี๋ยวเข้าใจเอง

ศักดา :
ขอโทษครับ กดผิด  
เรื่องของเวลา มีดังนี้ครับ  
 
Präsens ปัจจุบัน  
กริยาช่วย สำคัญๆ  
ich bin habe  
du bist hast  
er,sie, es: hat  
wir haben  
ihr habt  
sie, Sie haben  
และ sein  
ich bin  
du bist  
er, sie, es ist  
wir sind  
ihr seid  
sie,Sie sind  
 
Präteritum อดีตกาลช่อง 1 *ส่วนมากให้ใชกับภาษาเขียน  
ich war  
du warst  
er,sie,es war  
 
wir waren  
ihr wart  
sie, Sie waren  
 
Präsent คื่อปัจจุบัน  
 
กริยาคือกริยารูปเดิมไม่เปลี่ยนแปลง มีสามรูป คือ  
schwache (กริยาปกติ เวลาผันตาเวลาหรือประธานเช่น
 ich lachen, lachte, hat gelacht )  
สอง คื่อกระยาที่ผัน เปลียนรูป เวลาผันจะต้องดูประธานของประโยค  
เช่น
 tragen, ich trage, er trägt, er trug, er hat getragen)  
กริยารูปสาม Mischverben คื่อผันได้ทั้งสองแบบ แล้วแต่ว่าจะใช้ในประโยคอะไร (แต่ไม่ค่อย มีเยอะเท่าไรหรอกครับ เลยไม่อธิบาย เพราะว่าเดี๋ยวจะสับสน ตอนนี้ เอาสองกริยาก่อนนะครับ)  
 
Präteritum ส่วนมากจะใช้ในภาษาเขียน โดยเฉพาะ นิยาย  
 
Perfekt อดีตกาลสมบรูณ์ ส่วนมากจะใช้เวลาพูด  
หรือ กว่าเหตุการณ์นั้นได้ผ่านมาแล้ว  
ich bin .... gewesen  
 
Plusqumperfekt อดีตกาลสมบุรณ์ที่สุด ใช้ในเหตุที่ลำดับเหตุการณ์จบลงโดยบริบูรณ์ หรื่อในเวลาเล่าถึงเรื่องในอดีตการณ์
ที่ผ่านมา ก่อนที่จะ เป็นอดีตกาล ที่ยังผ่านมาไม่นานเท่าไร  
แต่ประโยคเหล่านี้จะใช้ในการเขียนมากว่า เวลาพูด
จะใช้ประโยคโดยส่วนมากแล้ว แค่ลำดับเหตุการณ์เดียวเท่านั้น  
กฏ  
Plusqumperpfer ตามด้วย Präteritum  
Perfek ตามด้วย Präsent  
 
ส่วน กริยา werden ใช้กับ เหตุการณ์ในอนาคต
 ถ้าผันตามประโยค Präsens คื่อหมายถึง เหตุการณ์ในอานาคต
 ที่จะเกิดขึ้นหรือคาดการณ์ มีวิธีการใช้สองอย่า คื่อ
 1 Futur 1  
เช่น
 Ich werde morgen nach Thailand fliegen.  
ในประโยคนี้คือฉันจะบินไปเมืองไทยพรุ่งนี้ (โดยทางเครื่องบิน ละเว้นในฐานที่เข้าใจนะครับ) คือฉันจะไปจริงๆ  
 
Futur 2 คือ การคาดการณ์ การสันนิฐาน เช่น  
Ich werde morgen nach Thailand gelogen sein.  
คื่อพรุ่งนี้ฉันคงจะบินไปเมื่องไทยแล้วละ ถ้าไม่มีเหตุติดขัดอะไร
หรือแล้วแต่เหตุติดขัดอะไรก็ตามแต่... คื่อผู้พูดไม่แน่ใจนะครับ  
 
กริยา werden ก็ยังใช้ได้กับประโยค Passiv  
การผันรูปกริยาก็แล้วแต่ว่าผู้พูดหรื่อว่าผู้เขียนจะสื่อลำดับเหตุการณ์อะไรนะครับ  
Heir wird eine neue Autobahn gebaut. Präsens  
Hier wurde ....................................gebaut. Präteritum  
Hier ist............................................gebaut worden. Perfekt  
Hier war.........................................gebaut worden. Plusquamperfekt  

ศักดา:
แก้ครับ ประโยค Futur 2  
Ich werde morgen nach Thailand geflogen sein.  
หรือว่าถ้าเกิดประโยคอื่นที่ผมเขียนไป พิมพ์ตกอย่าไร
 หรื่อข้อมูลผิดพลาด ก็ขออภัยด้วยนะครับ จะเป็นการดีอย่างยิ่ง
ถ้าแก้ให้ เพิ่มเติม เพื่อความกระจ่างต่อไปจะดีอย่างยิ่ง ขอบคุณครับ

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page