Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www.pallswiss.com/public_html/boards/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3 <<<…Switzerland…กับใบพำนัก...>>>
Home
About Switzerland
Travelling Guide Switzerland
Swiss Kitchen
Palls short stories
Photogallery
Webboard
Webboard
Guestbook
Teaching Swiss
Links

Other Stories

About Us Imprint
Username:   Password:
Pages: [1] 2

<<<…Switzerland…กับใบพำนัก...>>>

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
 • pall
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 1104
 • WWW
<<<…Switzerland…กับใบพำนัก...>>>
« on: March 07, 2006, 12:29:29 PM »ทำความรู้จักกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์สั้นๆ
Intern.Abkuerzung: (ประเทศสวิตฯมีคำย่อสากลเรียกสั้นๆว่า)
  CH
  
**Flagge**:  
(ธงชาติของประเทศสวิตฯมีรูปร่าง)  Weisses Kreuz auf rotem Grund
 (กากะบาดขาวบนพื้นแดง)
  
**Flaeche(พื้นที่): **
 พื้นที่...41.293.2  km²
  
**Hoechster Punkt: **
(ส่วนที่สูงที่สุด)ชื่อ  Dufour-Spitze(Monte Rosa)   อยู่รัฐ VS   สูง 4634  เมตร
  
**Einwohner(จำนวนประชากร):**
 ประมาณ...7.32 Mio  (03)
 ประมาณ...7'415'100 (ปลายปี 2004)
  
**Bevoelkerungsdichte(ความหนาแน่นของประชากร):**
 ประมาณ....171 Einw./ km²
  
**Hautstadt:**
เมืองหลวงชื่อ   BERN
  
**Nationalhymne...**
เพลงชาติของสวิตฯชื่อ Schweizerpsalm
Pallswiss - Welcome to Palls Website

**Regierungssitz(ที่นั่งรัฐบาล):**
 อยู่ที่....Bern
  
**Staatsform(ระบบการปกครอง):**
Parlamentarische Bundesrepublik.(seit 1848)
(Demokratie, Bundesstaat)
การปกครองระบบสมาพันธรัฐระบอบประชาธิปไตย(ตั้งแต่1848) ซึ่งมีรัฐทั้งหมดจำนวน26รัฐ
ประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร   มีการแบ่งรัฐสภาเป็นรัฐสภากลางและรัฐสภาสูง
  
**Bundesrats **
คณะรัฐมนตรีมีจำนวน7คนเข้าบริหารประเทศ  จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันทุก1ปี
**Nationalrat**
ผู้แทนที่ประชาชนทั้งประเทศเลือกมา   มีจำนวน 200คนจะทำการเลือกทุก4ปี
**Ständerat...(รัฐมนตรี)**
มีจำนวน46คนจะทำการเลือกทุก4ปี
ประชากรเมื่ออายุครบ18ปีมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง
  
**Verwaltungsgliederung:**
การวางรูปแบบของประเทศสวิตฯ ตามที่เรารู้จักกันดีที่เราเรียกกันว่ารัฐ
จะมีทั้งหมด26รัฐดูจากข้างล่าง
20  Volkkantone(รัฐ)
6 Halbkantone (กึ่งรัฐ)(mit jeweils eigner Verfassung,Parlamen und Regierung.)
2973  Gemeinden(เทศบาล)
**ประเทศสวิตมีรัฐรวมทั้งหมด26 Kantone(รัฐ)**
แต่ละรัฐจะจะออกกฎหมายระเบียบข้อบังคับ เป็นของตัวเองแตกต่างกันไป
  
**Amtssprache(ภาษาพูด):**
 Deutsch(เยอรมัน)  65%
 Franzoesisch(ฝรั่งเศส) 18%
 Italienisch (อิตาเลี่ยน)10%
 (Nationsprache)Raetoromanisch(ภาษาเรโธโรมัน.)น้อยกว่า1%
 ภาษาอื่นๆ6%
  
**Nationalfeiertag(วันชาติ):**
1.สิงหาคม(Ruetlischwur(คำสาบานร่วมกัน)  ปี 1291)
  
**Zeitzone: **
เวลาของยุโรป  MEZ

**Ethnische Gruppen(กลุ่มเผ่าพันธุ์):**
Ueberwiegend Schweizer, daneben ein hoher Auslaenderanteil
จำนวนพลเมืองชาวสวิสที่มียอดคนต่างด้าวสูง
  
**Religion:ศาสนา**
 Katholiken  46%
 Protestanten 40%
 Daneben Altkatholiken  
 Juden und Muslime
  
**Sitz der obersten Gerichte**
 ศาลตัดสินสูงสุดอยู่ที่
 Lausanne, Luzern, Bellinzona, St. Gallen
  
**กฎหมายที่คนสวิสต้องทำ**
 Wehrpflicht...การเป็นทหาร(18ปี)
 Wahlpflicht...การออกเสียงลงคะแนน
 Steuern...การจ่ายภาษี
  
**Mitgliedschaft in(สมาชิกภาพ):**
 EFTA   ,Europarat,   OECD,   OSZE
  
**Wictige Staedte(เมืองสำคัญ):**
 Zuerich,  Basel,  Genf, Lausanne, Winterthur ,Bern
  
**Kanton ที่มีพื้นที่มากที่สุดของสวิตฯ : **
 Graubuenden  Fläche  7105 km²   ประชากร 187.575 คน
 Bern  Fläche  5964 km²   ประชากร 964.100 คน
 Wallis   Fläche  5254 km²   ประชากร 277.600 คน
 
**ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด: **  
Lac de NeuchâtelFläche km²   215  
Anteil Schweiz(เป็นส่วนของสวิตเซอร์แลนด์) 100 %  
  
Lac Léman  Fläche km² 580      
 Anteil Schweiz( ส่วนของสวิตเซอร์แลนด์)59.5%
  
Bodensee Fläche km²   535    
 Anteil Schweiz(ส่วนของสวิตเซอร์แลนด์) 32.3%  
 Lago Maggiore  Fläche km²   210  
 Anteil Schweiz(ส่วนของสวิตเซอร์แลนด์) 19.3%
  
**แม่น้ำสายที่ยาวที่สุด**
 แม่น้ำRhein   ความยาว  375  km  
 แม่น้ำAre   ความยาว  295  km  
 แม่น้ำRhön  ความยาว  264  km  
 แม่น้ำReuss  ความยาว  159  km  
  
**ภูเขาที่สูงที่สุด**
 Dufour-Spitze(Monte Rosa)   อยู่รัฐ VS   สูง 4634  เมตร
 Dom (Mischabel)  อยู่รัฐ VS   สูง 4545  เมตร
 Weisshorn  อยู่รัฐ VS   สูง 4505 เมตร
 Matterhorn (Mont Cerviv)   อยู่รัฐ VS   สูง 4478  เมตร
  
**อาณาเขตพรมแดน**
 Italy   734,2 Km
 Frankreich 571,8 Km
 Deutschland  345,7 Km
 Oesterreich  165,1 Km
 Liechtenstein  41,1  Km
  
**ภาษาเรียกประเทศสวิตฯ**
 ภาษาเยอรมัน   = Schweiz
 ภาษาฝรั่งเศส    =  Suisse
 ภาษาอิตาเลียน   =   Svizzera
 ภาษาRaetoromanisch   = Svizzra
 ภาษาราชการ  =  Schweizerische Eidgenossenschaft  
  
**Wirtschaft:**
 ด้านอุตสาหกรรม
 ประเทศสวิตฯมีโรงงานอุตสาหกรรมประดิษฐ์สินค้า
 ที่มีความสำคัญเป็นที่ต้องการทั่วโลกหลายอย่าง
 ที่เป็นสินค้าออกนำรายได้เข้าสู่ประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร
 พวกยา เครื่องมือแพทย์  อุปกรณ์ที่ใช้ในวงการแพทย์ที่ต้องใช้ความละเอียดสูง
 เคมี   การไฟฟ้า การก่อสร้างต่างๆ  ,นาฬิกา(ผลิตมากกว่า28ล้านเรือน/ปี),
 การผลิตผ้า,รองเท้า,อาหาร,ชอกโกแลต,ผลิตภัณฑ์จากไม้,กระดาษ...ฯลฯ
 
**การกสิกรรม**
 ปัจจุบันนี้การประกอบอาชีพเกษตรกรได้ลดน้อยลงไปมาก
 มีแค่30กว่า% ชาวนารุ่นลูกจะหันไปประกอบอาชีพอื่น
 ผลิตภัณฑ์ของชาวนาจะผลิตออกมาเช่นพวกนม ข้าวสาลี  เนยแข็ง
 หัวบีทรูทเพื่อส่งไปยังโรงงานทำน้ำตาล , ข้าวสาลี ,ข้าวโอต
 มัน, แอปเปิล  ,และการปลูกองุ่นเพื่อทำเหล้าไวน์
  
**ป่าและการประมง**
*ป่าไม้**
 ป่าไม้ในประเทศสวิตฯมีมากกว่า35%
 มีบางส่วนที่นำมาใช้ในการอุตสาหกรรม
 พวกกระดาษหรือนำมาประกอบทำเครื่องเรือนการก่อสร้าง
 บางส่วนยังอยู่ในความคุ้มครองเป็นป่าสงวน
 
**การประมง**  
 การทำประมงจะทำกันในทะเลสาบใหญ่เช่น
 Genfer See
 Neuenburger See
 Boden See
 ปลาที่หาได้จะเป็นปลาForellen
  
**Bergbau**
 การทำเหมืองปัจจุบันไม่มีแล้วแต่ยังมีการทำเกี่ยวกับเกลือ,ปูนขาว
  
**เงินตราและธนาคาร**
 เงินสวิสจะเรียกว่า สวิสฟรังก์
 เราอาจจะเห็นการเขียนที่แตกต่างกันไปบ้างเช่น
 CHF   เป็นการใช้สากลเราจะเห็นจากใบเสร็จ,
 จากธนาคาร หรือการจ่ายการรับเงิน
 Sfs. การเขียนแบบนี้ไม่ผิดเป็นการเขียนค่าของเงิน
 ที่เขียนกันมานานแล้ว
 เงินของสวิส
 1 Sfs.  (สวิสฟรังก์)  จะมี  100  Rappen(Rp)
  
**ธนาคาร**
 ธนาคารสวิสเป็นที่ยอมรับถึงความมั่นคงและรักษาความลับของลูกค้า
 ธนาคารในสวิตฯมีมากมายหลายแห่งที่เป็นของKanton,ส่วนตัว
 บางแห่งมีรัฐเป็นเจ้าของร่วมคนละครึ่งและธนาคารที่มีหุ้นส่วนหลายหุ้นฯลฯ
 ศูนย์กลางใหญ่ของธนาคารอยู่ที่Zuerich
  
**กำลังพลังงาน**
 กำลังไฟฟ้าที่ใช้ภายในประเทศสวิตฯประมาณ 59.54%(2001)
 ได้มาจากพลังงานน้ำและอีกประมาณ35%ได้มาจากพลังงานปรมาณู
 ที่มีอยู่จำนวน5แห่ง(1997/98)
  
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสวิตฯยังมีอีกมากมาย ถ้าใครสนใจไปหาอ่านได้จาก
เอกสารชื่อCH เขตที่อยู่แจกฟรี    และสามารถอ่านข้อมูลได้จากที่นี่
Switzerland - Wikipedia, the free encyclopedia
Switzerland:
    History, Geography, Government, and Culture &mdash; Infoplease.com

  
 Switzerland (10/07)
  
 http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesversammlung_%28Schweiz%29
  
 http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalrat_%28Schweiz%29#Mitgliederzahl
 

**กระทู้นี้เป็นกระทู้เดิมหมายเลข 0057 ห้อง stories_life (เผื่อใช้ในการค้นหา)**
« Last Edit: April 26, 2008, 02:12:39 PM by pall »
Logged
 • pall
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 1104
 • WWW
<<<…Switzerland…กับใบพำนัก...>>>
« Reply #1 on: March 07, 2006, 12:32:30 PM »

ความซื่อสัตย์จงรักภักดีเมื่อปีคศ.1291ของWilhelm
ซึ่งเป็นความรักความภาคภูมิใจที่มีต่อประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ประเทศพ่ออย่างเหนียวแน่น
และการเก็บข้อมูลความลับธนาคารสวิส(Bankgeheimnis)
ที่รักษาผลประโยชน์เก็บข้อมูลความลับเป็นอย่างดี
ที่ทำให้ประเทศสวิตฯมีความมั่นคงมากมาย
ประโยคที่เอ่ยออกมานี้เหมือนเป็นนิยายปรัมปรา
ที่เล่าตกทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
 
ประเทศสวิตฯเป็นประเทศที่รู้จักกันดีทั่วโลก
มีความสวยงามทางธรรมชาติที่สวยงามทุกฤดู
จะเห็นภาพที่สวยงามถ่ายออกมาในรูปต่างๆ
การรักษาดูแลสิ่งก่อสร้างเก่าๆเป็นอย่างดี
มีขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่มากมาย
 ที่ยังคงรักษาสืบตกทอดจนมาถึงปัจจุบัน
ที่เรายังคงเห็นได้เช่น
Eidg.Schwing   und Aeplerfest
กีฬาการทุ่มคู่ต่อสู้ลงบนพื้น
ที่จัดใหญ่โตและอีกมากมายหลายอย่าง
ภาพการแต่งกายของชายสวิสในชุดประจำรัฐ
ที่ใส่เสื้อขาวแขนยาวใส่เสื้อคลุมปักดอกด้วยEdelweiss
ประเทศสวิตฯเป็นประเทศที่มีประกันสังคมที่ดีมากจัดอยู่ในลำดับต้นๆของยุโรป
มีความมั่นคงทางการเงิน ชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรดี
คนสวิสซื่อสัตย์รักความยุติธรรม
ขยันอดทน,มีระเบียบวินัย,และตรงเวลามาก
มีอาหารอร่อยขึ้นชื่อรู้จักกันดีทั่วโลก
มีอากาศบริสุทธิ์ ภูเขาล้อมรอบมีที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อมากมาย
สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศในฝันของใครต่อใครที่อยากมาสัมผัส
และอยากเข้ามาอยู่อาศัยหางานทำเก็บเงินเพื่อบั้นปลายของชีวิต
เพราะที่นี่มีระบบประกันสังคมทีจัดว่าดีมาก
ความเป็นอยู่ของคนที่นี่มีระเบียบวินัยเคร่งครัด
ที่ทุกคนต้องเคารพปฏิบัติตาม
และต่างเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน
ชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ที่นี่ได้รับความคุ้มครอง
และมีค่าทัดเทียมเสมอกัน
 
ประเทศสวิตฯเป็นประเทศที่มีภูเขาล้อมรอบประมาณ60%
และมีทะเลสาบมากมายหลายแห่ง
มีความเจริญก้าวหน้ามากมายทางด้านต่างๆ
แต่ก็ยังคงรักษาความเก่าแก่อารยะธรรมประเพณีต่างๆ
สามารถเห็นได้จากประเพณีเก่าแก่ที่ยังคงจัดติดต่อกันมาทุกปี
ไว้อย่างเหนียวแน่น และเห็นได้จากศิลปกรรมการก่อสร้างเก่าแก่
อายุหลายร้อยปีที่ยังคงอยู่ในสภาพดี
สิ่งเก่าแก่แบบMosaik(โมเสค)
ที่ได้รับการยกย่องทั่วโลกสามารถหาดูได้จากที่นี่
นอกจากนั้นสวิตฯยังมีชื่อเสียงในการปรุงอาหารที่ขึ้นชื่อของโลก
และอาหารนาๆชาติ  การคมนาคมสะดวกสบาย
ที่จัดขึ้นบริการแก่ประชาชน  
สำหรับนักท่องเที่ยวจะมีที่Shopping
มีแหล่งเล่นกีฬาที่มีชื่อรู้จักกันดีทั่วโลกเปิดบริการมากมายหลายแห่ง
และที่ขึ้นชื่อที่สุดคือการสงวนรักษาป่า
ซึ่งได้รับความคุ้มครองจากรัฐอย่างดี
Logged
 • pall
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 1104
 • WWW
<<<…Switzerland…กับใบพำนัก...>>>
« Reply #2 on: March 07, 2006, 12:33:55 PM »
ประเทศสวิตฯเป็นประเทศที่จัดว่ามีความมั่นคง
มีสวัสดิการประกันสังคมที่ดี เป็นประเทศคนอยากเข้ามาอยู่อาศัย
ทุกปีจะมีคนต่างด้าวยื่นคำร้องขอสัญชาติสวิส
จากแผนผังข้างบนเมื่อปี03จะเห็นยอดจำนวนคนต่างด้าว
ที่ได้รับสัญชาติสวิสเป็นจำนวนถึง37,070คน
คนต่างด้าวชาวSerbien-Montenegro
ที่ขอรับสัญชาติมากที่สุดถึง6316 คน
Serbien-Montenegro ชาติเซอร์เบีย-มองเทเนโกร   จำนวน 6316 คน
Italien                     ชาติอิตาลี จำนวน 5357 คน
Tuerkei                   ชาติตุรกี จำนวน 4212 คน
Frankreich              ชาติฝรั่งเศส จำนวน 2334 คน
Bosnien-Herzegowina  ชาติบอสเนี่ยน-เฮร์เซโกวิน่าจำนวน 2268 คน
Mazedonien   ชาติมาเซโดเนี่ยนจำนวน 1795 คน
Kroatien    ชาติโครอาเซี่ยนจำนวน 1560 คน
Portugal   ชาติโปรตุเกสจำนวน 1153 คน
Sri Lanka  ชาติศรีลังกาจำนวน 1138 คน
Deutschland   ชาติเยอรมันจำนวน 679 คน
**ประเทศอื่นๆอีก152 ประเทศ จำนวน10258 คน**
Logged
 • pall
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 1104
 • WWW
<<<…Switzerland…กับใบพำนัก...>>>
« Reply #3 on: March 07, 2006, 12:35:02 PM »
**Wohnbevoelkerung  CH-Nationalitaet**
ขณะที่ยอดประชากรต่างด้าวเพิ่มขึ้น
ยอดประชากรชาวสวิสปัจจุบัน
มีจำนวนประชากรลดน้อยลงมาก
จะเห็นได้จากแผนผังปี1990-2050
ที่แสดงถึงยอดจำนวนประชากร
ถ้าไม่มียอดคนต่างด้าวที่ขอสัญชาติสวิสแล้ว
เราจะเห็นยอดจำนวนประชากรปัจจุบัน
และยอดจำนวนของประชากรสวิส ในอนาคต
ลดน้อยลงมากอย่างน่าใจหาย
Logged
 • pall
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 1104
 • WWW
<<<…Switzerland…กับใบพำนัก...>>>
« Reply #4 on: March 07, 2006, 12:36:02 PM »

<<<ใบพำนักคนต่างด้าว>>>
**Die verschiedenen Aufenthaltsbewilligungen**
 
ปัจจุบันนี้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีจำนวนคนต่างด้าวเข้ามาอาศัยอยู่
มีจำนวนมากมายประมาณ1.5ล้านคน
ที่มีสถานภาพได้รับสิทธิ์ในการพำนักอาศัย,นักท่องเที่ยว,เข้ามาศึกษา
เข้ามาทำงาน(จากกลุ่มEU-/EFTA)...ฯลฯ
คนต่างด้าวบางส่วนได้ขอรับสิทธิ์ยื่นคำร้องขอสัญชาติ
ตามสิทธิที่ตัวเองควรได้รับ บางส่วนไม่สนใจ
เพราะคิดว่าไม่ขอสัญชาติตัวเองก็มี Ausweis C  
และสิทธิได้อาศัยอยู่ที่นี่ตลอดไป
คนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศนี้
จะมีใบอนุญาตให้พำนักอยู่มีหลายประเภทมีชื่อเรียก
และความหมายแตกต่างกัน
ใครสนใจรายละเอียดสามารถค้นหาอ่านได้จากที่นี่
จะมีลักษณะบัตรของ Ausweis
และความหมายอายุการใช้บัตรบอกอธิบายละเอียด
 
**ใบพำนักคนต่างด้าวจะแยกออกเป็น2ประเภท**
**A........Für Angehörige der Mitgliedstaaten der EG und EFTA
**B.. Für die übrigen Staatsangehörigen
Logged
 • pall
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 1104
 • WWW
<<<…Switzerland…กับใบพำนัก...>>>
« Reply #5 on: March 07, 2006, 12:37:25 PM »


** A........Für Angehörige der Mitgliedstaaten der EG und EFTA
 เป็นใบอนุญาตพำนักสำหรับคนต่างด้าวในกลุ่มEU-/EFTA
 EFTA (Europäische Freihandelsassoziation)
 ใครสนใจรายละเอียดและความหมายของ EFTA
 http://www.seco.admin.ch/themen/aussenwirtschaft/efta/index.html
 **รายชื่อประเทศกลุ่มEU/EFTA**
 http://www.geneve.ch/permis/uk/liste_ue_uk.asp
  
 Ausweis B.. EG/EFTA (Aufenthaltsbewilligung)  
 Ausweis C... EG/EFTA (Niederlassungsbewilligung)  
 Ausweis Ci... EG/EFTA (Aufenthaltsbewilligung mit Erwerbstätigkeit)  
 Ausweis G ...EG/EFTA (Grenzgängerbewilligung)  
 Ausweis L ...EG/EFTA (Kurzaufenthaltsbewilligung)
  
 **รูปร่างบัตรและสีเหมือน...B.. Für die übrigen Staatsangehörigen
 เปิดดูรูปร่างบัตรและรายละเอียดได้ที่นี่
 http://www.bfm.admin.ch/index.php?id=626
 
« Last Edit: February 17, 2009, 05:33:24 PM by pall »
Logged
 • pall
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 1104
 • WWW
<<<…Switzerland…กับใบพำนัก...>>>
« Reply #6 on: March 07, 2006, 12:39:41 PM »

**B.. Für die übrigen Staatsangehörigen
 
คนต่างชาติที่มาจากประเทศอื่นๆ
Logged
 • pall
 • Guest
<<<…Switzerland…กับใบพำนัก...>>>
« Reply #7 on: March 07, 2006, 12:40:21 PM »
Ausweis L…(สีม่วง….violett) (Kurzaufenthaltsbewilligung)
เป็นใบอนุญาตพำนักช่วงสั้นๆ(สำหรับนักศึกษา,คนมาเรียนภาษา,พี่เลี้ยงเด็ก,แขกรับเชิญ....
สามารถต่ออายุได้
Logged
 • pall
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 1104
 • WWW
<<<…Switzerland…กับใบพำนัก...>>>
« Reply #8 on: March 07, 2006, 12:41:29 PM »
Ausweis B …(สีเทา…..grau) (Aufenthaltsbewilligung)  
เป็นใบอนุญาตพำนักที่ต้องต่ออายุปีต่อปี
 
Diese ist stets befristet und muss jährlich erneuert werden. Diese Aufenthaltsbewilligung muss mit Bedingungen versehen werden
Logged
 • pall
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 1104
 • WWW
<<<…Switzerland…กับใบพำนัก...>>>
« Reply #9 on: March 07, 2006, 12:42:15 PM »
Ausweis C …(สีเขียว…grün)(Niederlassungsbewilligung)
เป็นใบอนุญาตพำนักถาวร
 
Diese ist unbefristet und darf nicht mit Bedingungen versehen werden
Logged
 • pall
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 1104
 • WWW
<<<…Switzerland…กับใบพำนัก...>>>
« Reply #10 on: March 07, 2006, 12:42:54 PM »
Ausweis G …(สีน้ำตาล….braun) (Grenzgängerbewilligung)
เป็นใบอนุญาตสำหรับคนที่อาศัยอยู่แถบชายแดน
Logged
 • pall
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 1104
 • WWW
<<<…Switzerland…กับใบพำนัก...>>>
« Reply #11 on: March 07, 2006, 12:43:27 PM »
Ausweis F …(สีน้ำเงินอ่อน...hellblau)Vorläufig Aufgenommen
เป็นใบอนุญาตพำนักสำหรับคนขอลี้ภัยอาศัยอยู่ได้ชั่วคราว
เช่นประเทศที่เกิดสงครามจนกว่าประเทศของตนเองจะสงบจากสงคราม
Logged
 • pall
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 1104
 • WWW
<<<…Switzerland…กับใบพำนัก...>>>
« Reply #12 on: March 07, 2006, 12:44:56 PM »
Ausweis N…(สีน้ำเงินแก่...dunkelblau) Asylbewerber
เป็นใบยื่นร้องขอสำหรับคนที่ต้องการลี้ภัย
สำหรับคนที่มีปัญหาต่างๆ.....
ใบอนุญาตแบบนี้เป็นแค่ใบที่ได้อยู่ชั่วคราว
ระหว่างทำเรื่องยื่นรอคำตอบตัดสินใจจากรัฐ
ว่าจะได้มีสิทธิได้พำนักในสวิตฯหรือไม่
Logged
 • pall
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 1104
 • WWW
<<<…Switzerland…กับใบพำนัก...>>>
« Reply #13 on: March 07, 2006, 12:45:31 PM »
Ausweis Ci ..(สีแดง…rot)(Aufenthaltsbewilligung mit Erwerbstätigkeit)  
เป็นใบอนุญาตพำนักสำหรับครอบครัวข้าราชการที่ติดตาม
มาอยู่ที่นี่ด้วย
Logged
 • pall
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 1104
 • WWW
<<<…Switzerland…กับใบพำนัก...>>>
« Reply #14 on: March 07, 2006, 12:46:15 PM »
Ausweis S …(สีน้ำเงินอ่อน...hellblau) Schutzbedürftige
เป็นใบอนุญาตสำหรับผู้ที่อยู่เขตชายแดนช่วงสั้นๆ
Logged
Pages: [1] 2
Jump to:  

Copyright © 2003 Pallswiss All Rights Reserved