ห้องปัญหากฎหมาย, วีซ่า, ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

Topics

(1/124) > >>

[1] การยืนเอกสาร ติดตามคู่สมรส

[2] การขอวีซ่าเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเภทเยี่ยมเยือน visitor

[3] ขั้นตอน และวิธีการทำวีซ่าแต่งงานที่สวิสค่ะ

[4] ข้อนะนำการจดทะเบียนสมรสในประเทศสวิตฯในกรณีที่อาศัยอยู่ในสวิตฯด้วยวีซ่านักเีรียนB

[5] เอกสารในการยื่นวีซ่า และคำถามในการสัมภาษณ์

[6] การแจ้งสถานภาพการสมรสในประเทศไทย (กรณีจดทะเบียนสมรสในประเทศสวิสเซอร์แลนด์)

[7] ประสบการณ์การขอวีซ่า VISITOR แบบประเภทไม่ได้ทำงานมา 2 ปีแล้ว

[8] อีกครั้งกับ ขั้นตอนทำวีซ่าแต่งงานที่สวิสสำหรับหญิงไทย และนำโน๊ตบุ๊คมาใช้ที่สวิสฯ

[9] รวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศสวิส

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version