Author Topic: การสัมภาษ  (Read 1218 times)

Offline Pornpanpie

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
การสัมภาษ
« on: July 08, 2015, 01:29:45 PM »
สวัสดีคร่ะทุกคน!!!
  เพิงเข้ามาเว็ปนี้วันแรก!!!! ฝากเนื้อฝากตัวด้วยคร่ะ
  คือกะลังจะทำเรื่องแต่งงาน..และจะทำวีซ่าติดตามคูสมรสเลยอ่ะคร่ะ.เห็นในกระทู้บอกขั้นตอนแล้วแต่อยากทราบว่า
การสัมภาษณ์เปนภาษาไทยหรือ เยอรมันหรืออังกฤษคร่ะ? แล้วต้องไปสอบ a1 หรือป่าว?
ช่วยหน่อยนะคร่ะ